E-mail:  v-coaching@hotmail.com
Telefon:  +45 22384568

Velkommen til V-Coaching


Coach / StressCoach Vivi Højer Jensen

- Coaching og StressCoaching er to seriøse og virksomme måder at skabe nye perspektiver på din aktuelle situation og dit liv.


Hvem og hvad?


-Professionel og certificeret coach med speciale i stresscoaching.

- Uddannet pædagog med en P.D. i psykologi.

- Diplom i ledelse

Læs mere

Kontakt • V-Coaching v. Vivi Højer Jensen

 • Asserholtvej 9
  6622 Bække

 • Email:  v-coaching@hotmail.com

 • Tlf: +45 22384568

Coaching


Dialogform der gennem forskellige typer spørgsmål, teknikker og redskaber er med til at bevidstgøre, udvikle og sikre en handlingsorienteret proces efterfølgende. Fokuspersonen bringes således til selvrefleksion, hvilket bidrager til bevidsthed og ansvarliggørelse. Det åbner op for nye tanker, handlemåder, ideer og nye løsninger. Dette kunne være i forhold til afklaring af en målsætning, en værdiafklaring eller håndtering af et tema.

Som fokusperson bringes du til refleksion på dine ressourcer, potentialer, kompetencer og på nye valgmuligheder.

Emner der kan coaches på er bredtfavnende.


Eksempler på temaer:


 • Tackling af en specifik situation.

 • Ønske om et bedre forhold til en kollega/ ven/familiemedlem.

 • Et valg mellem flere muligheder.

 • Kan ikke sige fra.

 • Hvad vil jeg med mit liv?

 • Ønske om vægttab.

 • Dit emne...

Stress-Coaching

Som professionel certificeret stresscoach besidder jeg en bred viden om stress og har specifikke kompetencer til at kunne hjælpe den stressramte videre med sit liv uden stress.

Stress Coaching når du ønsker at tage kontrollen tilbage over dit arbejds- og privatliv.

StressCoaching en dialog, hvor der stilles spørgsmål ind til det, der bliver fortalt med det formål, at der igen kan tages hånd om egen situation.

Stress Coaching er relevant, når du er tæt på at blive sygemeldt, eller er sygemeldt på grund af stress.

Oplever du stress er det vigtigt at sætte hurtigt ind.

Stresshåndteringsforløb:


 • Et stresscoaching forløb er individuelt fra person til person.

 • Antal af sessions er varierende og forløbet vil altid blive afsluttet med en opfølgning.

 • Basis er en professionel dialog, hvor der tages udgangspunkt i det som den stressramte fortæller.

 • Via spørgsmål, teknikker og redskaber hjælpes den stressramte til at kunne begribe og håndtere sin egen livs-situation igen.

 • Lette øvelser kan indgå i forløbet. Disse er medhjælpende til at håndtere stressen og forbygge fremtidig stress.

Kontakt


Addresse


Kan kontaktes på følgende for yderligere info:

Email:  v-coaching@hotmail.com
Tlf: +45 22384568V-Coaching
Asserholtvej 9
6622 Bække